Skladnost

Skupini VEOLIA, član katere je družba BIOTERA, se zdi izrednega pomena, da dejavnosti njenih družb potekajo v skladu z zakonskimi zahtevami, internimi predpisi in pravili etičnega ravnanja. Dejavnosti zagotavljanja skladnosti služijo zaščiti ugleda skupine. Neupoštevanje teh pravil lahko povzroči tveganje pravnih ali nadzorniških sankcij, znatno finančno izgubo ali izgubo ugleda skupine. Upoštevanje pa ustvarja vrednost, saj ustvarja zaupanje.