Kakovost in okolje

Družba BIOTERA je vodilna organizacija za upravljanje virov, ki našim strankam zagotavlja popolno integrirano okoljsko rešitev in postavlja merila za ekološko preobrazbo. Naš namen je prispevati k napredku z zavezo  slediti k ciljem trajnostnega razvoja, da bi dosegli boljšo in trajnostno prihodnost za vse. 

S trajnostnim in odgovornim razvojem smo močan zagovornik ohranjanja virov in krožnega gospodarstva. Prizadevamo si za doseganje najvišje kakovosti, zdravja, varnosti in okoljskih standardov v naši dejavnosti in dejavnostih naših strank za zaščito življenj in okolja. 

»Resourcing the world/Zagotavljanje virov svetu« je naše korporativno poslanstvo. Družba BIOTERA si bo še naprej prizadevala za doseganje svojih ciljev in sledila naslednjim zavezam.

  • Ohranjati visoke standarde kakovosti za vse naše storitve in dejavnosti, da izpolnimo ali presežemo pričakovanja in zahteve naših strank.
  • Zagotavljamo, da so vsi predelani izdelki sprejemljivi za okolje in v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardnimi zahtevami.
  • Preprečiti in ublažiti vplive na okolje in na varnost in zdravje pri delu s skrbnim pregledovanjem naših dejavnosti, izdelkov in storitev.
  • Izpolnjevati vse ustrezne in veljavne zakonske in druge zahteve za ohranjanje našega poslovnega razvoja na etičen način.
  • Aktivno vključevati vse naše deležnike, vključno z zaposlenimi, s posvetovanjem in sodelovanjem, da skupaj nenehno izboljšujemo sistem upravljanja Politike kakovosti, okolja, zdravja in varnosti ter energije.
  • Prizadevati si za varno, zdravo ter energetsko racionalno delovno okolje za vse zaposlene z izvajanjem razumnih in praktičnih ukrepov za ublažitev zdravstvenih in varnostnih tveganj.
  • Politika podjetja je na voljo vsem našim deležnikom.
  • Redno pregledovati in uresničevati naše cilje in njihovo uspešnost z ustreznimi sredstvi in nenehnim usposabljanjem.
     

Zavezujemo se, da bomo vedno delali Varno, da zaščitimo Sebe, svoje Sodelavce in svoje Okolje.

 

 

CERTIFIKATI:

 

 

HACCP sistem, ki določa preventiven in sistematičen način proizvodnje varnih oz. zdravstveno ustreznih živil in zajema predelavo hrane od kmetovalca do mize uporabnika.