Proizvodnja

V naši proizvodnji predelamo prevzete odpadke v surovine, ki so namenjene proizvodnji različnih energentov pri naših kupcih: električna energija (letna proizvodnja preko 3 GWh), toplotna energija (letno preko 9 GWh za vzrejo živali, ogrevanje stanovanjskih hiš in bolnišnice) in biodizel (letna proizvodnja 1,2 mio litrov). Iz bioplina, proizvedenega iz naših surovin, bi bilo mogoče proizvesti okoli 0,3 milijone m3 biometana za pogon vozil ali vtiskanje v javno omrežje zemeljskega plina.