Poslanstvo in vizija

Družba BIOTERA ima vodilno vlogo pri zbiranju organskih in zdravstvenih odpadkov na slovenskem trgu. Poleg optimiziranja procesov in zmanjševanja ogličnega odtisa na omenjenih področjih, vodstvo podjetja želi razvijati in nadgrajevati svoje dejavnosti v smeri prevzemanja in obdelave kompleksnejših vrst odpadkov. Prav tako nam je eden glavnih ciljev razvoj aktivnosti na energetskem področju s ciljem zaključevanja toka organskih odpadkov in  proizvodnjo alternativnih virov energije. Našim odpadkom želimo z našim tehničnim in tehnološkim znanjem dodeliti status surovine in energije  ter tako prispevati k ohranitvi okolja in ozelenitvi naše dejavnosti.