Odvoz, prevzem in predelava drugih organskih odpadkov

V koliko pri opravljanju vaše dejavnosti nastajajo drugi organski odpadki, vam tudi za njih uredimo celostno rešitev zbiranja, opreme za zbiranje, odvoza in obdelave. Široka logistična mreža nam omogoča odvoze tovrstnih odpadkov, ki so zbrani na paletah, zabojnikih, kontejnerjih, sodih ali kakršni drugi primarni in sekundarni embalaži. Kapaciteta proizvodnje in predelave tovrstnih odpadkov nudi zanesljivo rešitev obdelave organskih odpadkov, tudi takšnih, ki so še embalirani. Lastna vozila, oprema in prostori, znanje in izkušnje na tem področju zagotavljajo ustrezno in  zanesljivo storitev z možnostjo rednih prevzemom in obdelave tovrstnih organskih odpadkov, ki nastajajo v kmetijskih dejavnostih, dejavnosti proizvodnje produktov živalskega izvora, dejavnosti proizvodnje produktov rastlinskega izvora, mlečnih industrij, industrije pijač, trgovinske dejavnosti, pekovske dejavnosti, itd. . Pri ravnanju s prevzetimi odpadki upoštevati določila Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom (Ur.l. RS, št 39/10 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur.l. RS, št. 70/08 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22).