Odvoz, prevzem in predelava biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov

Celostna rešitev zbiranja, opreme, odvoza, prevzema in obdelave biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, ki nastajajo pri dejavnosti priprave hrane. Široka logistična mreža nam omogoča prevzeme nastalih odpadkov na območju celotne Slovenije. Našim poslovnim partnerjem nudimo kakovostno standardizirano embalažo, ki nudi tesnjenje in s tem zatre neprijetne vonjave ter dostop žuželkam do organske vsebine v sodu. Prilagodimo se vašim potrebam po frekvenci odvozov. Zagotavljamo zanesljiv prevzem in predelavo biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Pri ravnanju s prevzetimi odpadki upoštevati določila Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom (Ur.l. RS, št 39/10 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur.l. RS, št. 70/08 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22).