Razvoj

V podjetju poteka več razvojnih projektov, ki so usmerjeni predvsem v proizvodnjo energije (bioplin, biometan, sončne elektrarne), v višjo stopnjo predelave naših surovin, v celovito digitalizacijo poslovanja (logistika, proizvodnja, splošne službe), širitev poslovanja na tuje trge ter uvajanje novih storitev za trg na področju reciklaže baterij sodobnih električnih vozil in iz industrije.