Predstavitev družbe BIOTERA

Družba BIOTERA ima več kot 20 let tradicije na slovenskem trgu na področju zbiranja različnih vrst odpadkov. Leta 2019 je skupina VEOLIA izvedla nakup podjetij skupine BIOTERA, kot osnovo za širitev aktivnosti na področju VODA, ODPADKOV in ENERGIJE v Sloveniji.

Družba BIOTERA deluje na področju zbiranja organskih, zdravstvenih nevarnih in nenevarnih odpadkov ter obdelave odpadnega jedilnega olja in masti na lokacijah v Komendi in Suhadolah. Družba zaposluje več kot 90 zaposlenih. 

Skrb za okolje, kakovost, zaposlene in naše stranke nam je vedno bila in bo prvobitnega pomena. Svoje poslanstvo želimo utrditi z razvojem in sodelovanjem v različnih projektih na področju reciklaže baterij sodobnih vozil in industrije.
 

Dejavnosti družbe:

  • Odvoz, prevzem in predelava biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov.
  • Odvoz, prevzem in predelava odpadnega jedilnega olja in masti.
  • Odvoz, prevzem in predelava drugih organskih odpadkov.
  • Odvoz, prevzem in predelava odpadkov iz lovilnikov olj in maščob.
  • Odvoz, prevzem in predelava nevarnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva, medicine, veterine ali z njim povezanimi raziskavami.
  • Dobava zabojnikov za zbiranje nevarnih ali nevarnih odpadkov, ki nastajajo v zdravstvu, medicini, veterini in z njim povezanimi raziskavami.
  • Odvoz, prevzem in predelava ostalih nevarnih in nenevarnih odpadkov.