Odvoz, prevzem in predelava nevarnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva, medicine, veterine ali z njim povezanimi raziskavami

Znanje, izkušnje ter zanesljive rešitve predelave in odstranjevanja nas opredeljujejo kot varnega in zanesljivega partnerja na področju ravnanja z vsemi nevarnimi ali nenevarnimi odpadki, ki nastajajo v zdravstvu, medicini, veterini in z njim povezanimi raziskavami. Specifika in potencial nevarnih lastnosti tovrstnih odpadkov zahtevajo ustrezno in certificirano opremo, varne prostore za obdelavo, znanje in skrbnost pri ravnanju s tovrstnimi odpadki ter stalni nadzor kakovosti prevzetih odpadkov. Pri ravnanju s prevzetimi odpadki upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur.l. RS, št. 89/08 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15, 69/15, 44/22 – ZVO-2 in 77/22).