Dobava zabojnikov za zbiranje nevarnih ali nevarnih odpadkov, ki nastajajo v zdravstvu, medicini, veterini in z njim povezanimi raziskavami

Ravnanje z odpadki, se začne že na izvoru. Krovnega pomena pri tem opravilu je varna oprema za zbiranje tovrstnih odpadkov, ki zagotavlja varno rokovanje z nastalimi odpadki. Nudimo širok nabor zakonsko predpisane embalaže za zbiranje odpadkov, ki nastajajo v zdravstvu, medicini, veterini in z njim povezanimi raziskavami, z vsemi zakonsko predpisanimi standardi kakovosti ter certifikati ustreznosti. Nudimo zabojnike v različnih barvah s hermetičnim zapiranjem v volumenskem razponu od 0,5 L do 60 L, embalaža specializirana za zbiranje ostrih predmetov, ročke različnih volumnov za zbiranje tekočih odpadkov, specializirano embalažo za zbiranje amalgamskih odpadkov ter certificirane in standardizirane vreče za zbiranje nenevarnih odpadkov.