Pravno obvestilo

Z uporabo te spletne strani (» stran «) uporabnik (» uporabnik «) sprejema pogoje uporabe. 

Spletno mesto – Biotera, d.o.o.

Spletno mesto ponuja informacije o Biotera, d.o.o. (podatki spodaj) in njegovih podružnicah.

Objavlja ga družba Biotera, d.o.o. z osnovnim kapitalom 41.729,00 € , vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko Srg 2003/01521, s sedežem PC Žeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda, Slovenija, telefonska številka: 01 721 20 09.

Generalna direktorica je mag. Tanja FIFER
E-pošta : [email protected]

Spletno mesto gosti: 
Amazon Web Services Ireland
One Burlington Plaza, 
Burlington Road,
Dublin 4

Zaščitene pravice in pooblastila, podeljena uporabniku

Vsebina tega spletnega mesta, ki je bila razvita s strani Veolia Environnement in njenih hčerinskih družb oziroma v njihovem imenu (v nadaljevanju "vsebina"), je še zlasti zaščitena z zakonodajo s področja intelektualne lastnine in še posebej z zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah. 

Vsebina vključuje arhitekturo, grafično oblikovanje (vključno z barvami, pisavami in grafično postavitvijo zaslonov) ter vse informacije in druge elemente, ki so na voljo oziroma dostopni na in/ali prek spletnega mesta, kot so dokumenti, članki, fotografije, ilustracije, slike, blagovne znamke in logotipi (zlasti tistih Veolia Environnement SA, Veolia Water, Veolia Energy in Veolia recikliranje odpadkov), podatki, baze podatkov in vse zvočne vsebine (npr. glasovi, glasba ali zvočni učinki) ter mirujoče ali animirane grafike (kot so animacije ali videi), specifični razvoj programske opreme in programi, ki jih je mogoče prenesti. 

Ta vsebina je izključna last družbe Biotera, d.o.o. njenih hčerinskih družb, njegovih ponudnikov tehničnih storitev ali drugih tretjih oseb, ki pooblastijo družbo Biotera, d.o.o. ali njene hčerinske družbe za njeno uporabo. 

Uporabnik lahko dostopa do spletnega mesta in njegove vsebine ter ga uporablja in po možnosti prenaša gradiva, ki so na voljo na spletnem mestu. 

Uporabnik ne sme:

  • kopirati, reproducirati, posnemati, distribuirati, predvajati, objavljati, arhivirati ali na kakršen koli način shranjevati vse ali kateri koli del spletnega mesta in vsebine na kakršen koli način in na katerem koli mediju;
  • prilagajati, prevajati, spreminjati na kakršen koli način vse ali dele spletnega mesta ali vsebine na kakršen koli način in na katerem koli mediju;
  • ustvarjanje sestavljenih ali izpeljanih del na podlagi celotnega spletnega mesta ali vsebine ali njegovih delov;
  • dekompilirati, izvajati obratni inženiring ali razstaviti vse ali dele spletnega mesta.

Vsaka oseba, ki ne ravna v skladu s temi pravnimi določbami, je lahko kriva za kršitev in je lahko odgovorna za kakršne koli sankcije, ki jih določa zakon, ne glede na kakršne koli druge zahtevke družbe Biotera, d.o.o. in njenih hčerinskih družb.

Odgovornost

Biotera d.o.o. in njene podružnice ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno, naključno ali posledično škodo, izgubo podatkov ali zaslužka, ki izhajajo iz ali je povezana z uporabo ali delovanjem spletnega mesta in njegove vsebine. 

Biotera, d.o.o. bo storila vse, kar je v njeni moči, da zagotovi dostopnost do svoje spletne strani v vsakem trenutku. Vendar Biotera, d.o.o. ne bo odgovorna za nedostopnost spletnega mesta iz kakršnega koli razloga. 

Vsebini se občasno dodajajo spremembe in posodobitve. V zvezi s tem si Biotera, d.o.o. in njene podružnice pridržujejo pravico, da lahko vsebino kadarkoli spremenijo, popravijo ali dopolnijo.

Hiperbesedilne povezave na spletnem mestu omogočajo zapustitev spletnega mesta. Te hiperpovezave so na voljo zgolj za vaše udobje in ne pomenijo, da Biotera, d.o.o. in njegove podružnice potrjujejo ali odobravajo spletna mesta tretjih oseb, do katerih vodijo. Ta spletna mesta tretjih oseb niso pod nadzorom družbe Biotera, d.o.o. in njenih podružnic, ki tudi niso odgovorne za pogoje dostopa do vsebine teh spletnih mest, povezav, ki jih vsebujejo, izdelkov ali storitev, ki jih ponujajo, podatkov shranjenih in/ali uporabljenih na njihovih strežnikih ali kakršnih koli sprememb ali posodobitev teh strani. 

Sklicevanje na blagovne znamke, imena izdelkov, storitve, imena domen in podjetja, ki niso Biotera, d.o.o. in njene podružnice, ne pomeni obstoja kakršne koli povezave med družbo Biotera, d.o.o., njenimi podružnicami in zadevnimi podjetji, izdelki oziroma storitvami ali blagovnimi znamkami.

Politika zasebnosti - Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Uporabniki so o obdelavi njihovih osebnih podatkov obveščeni v Politiki zasebnosti.

Piškotki

Spletno mesto uporablja piškotke, ki so sestavljeni iz majhnih besedilnih datotek, shranjenih na vašem računalniku, tablici ali mobilnem telefonu.

Če želite pridobiti več informacij o vrstah uporabljenih piškotkov, njihovih namenih in pogojih, pod katerimi se zbirajo, si oglejte našo Politiko piškotkov.

Veljavno pravo in pristojnost

Pogoje uporabe in spletno mesto ureja slovensko pravo. Za vse spore, ki nastanejo v zvezi s pogoji uporabe in spletnim mestom, je pristojno sodišče v Ljubljani.