Veolia predstavlja najsodobnejše rešitve za reciklažo Li-ionskih baterij na evropski konferenci E-waste

Dne 26. in 27. junija je v Frankfurtu potekala najpomembnejša evropska strokovna konferenca in sejem E-waste s področja reciklaže elektronskih in električnih naprav, s poudarkom na reciklaži Li-ionskih baterij iz vozil, industrije in splošne uporabe. Veolia, ki ima v Evropi že dve tovarni za celovito reciklažo omenjenih baterij, je na svojem razstavnem prostoru predstavljala svoje tehnološke rešitve in dosedanje rezultate, hkrati z več sto razstavljalci iz vsega sveta pa so potekala tudi strokovna predavanja na temo zakonodaje, okoljskih in tehnoloških vprašanj povezanih z Li-ionskimi baterijami, predvsem pa trendi, ki že nakazujejo bodoči razvoj te panoge - tako elektromobilnosti, kot tudi tehnološkega razvoja. Biotera je eno izmed Veoliinih hčerinskih podjetij, ki smo aktivno vključeni v projekt reciklaže Li-ionskih baterij, za kar smo pred kratkim pridobili okoljevarstveno dovoljenje, vzpostavili tehnologijo prve faze reciklaže baterij ter sklenili več dogovorov o sodelovanju s podjetji iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Glede na razvoj trga odsluženih in poškodovanih Li-ionskih baterij je pričakovati močno povečanje aktivnosti v zelo kratkem času.