Priključitev sončne elektrarne Biotera

Dne 26.7.2023 smo na naše notranje omrežje in hkrati na distribucijsko omrežje Elektro Ljubljana priključili sončno elektrarno, ki jo je izdelalo podjetje Sonce Energija, pokriva pa dobršen del strehe našega proizvodno-poslovnega objekta.
Elektrarna ima nazivno moč 121,5 kWp, letno pa bo predvidoma proizvedla polovico naših potreb po električni energiji, s čemer se bo zmanjšal tudi naš ogljični odtis za okrog 65 ton letno.
Za postavitev sončne elektrarne smo prejeli finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev v višini 20% vrednosti naložbe, s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter Evropske kohezijske politike. Več o Evropski kohezijski politiki lahko preberemo na spletni strani https://eu-skladi.si/.

Projekt se osredotoča na povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije, s čemer sledimo cilju energetske samozadostnosti in neodvisnosti, tj. zmanjševanju rabe primarnih energentov, varovanju okolja in uvanju oz. povečevanju obnovljivih virov energije.