Podpisana pogodba za izgradnjo sončne elektrarne na strehi objekta v PC Žeje

Januarja 2023 je direktorica podjetja mag. Tanja Fifer z izbranim ponudnikom podpisala pogodbo za izgradnjo sončne elektrarne na strehi proizvodno-poslovnega objekta Biotere v PC Žeje pri Komendi. Paneli sončne elektrarne bodo pokrivali okrog 1.200 m2 strehe, proizvedli pa bodo okrog 2/3 potrebne električne energije, ki jo potrebujejo vsi porabniki na tej lokaciji. Začetek gradnje bo marca, priključitev na omrežje pa junija. Z lastno proizvodnjo električne energije bomo zmanjšali naš ogljični odtis za okrog 77.000 ton CO2 letno, občutno manj pa bomo tudi občutljivi na nihanja cen električne energije na trgu.